Thứ hai, 11/12/2023

Lo âu mùa thu

Thứ năm, 04/11/2021

Thơ của TÂM AN

Mùa thu
Phố ngả bóng gầy
Vèo bay lá rớt qua tay ta rồi
Ngày đi... còn lại ta thôi
Mòn đôi mắt ngóng
Phương trời xanh xa...

Mùa thu
Cúc lại vàng hoa
Cho phai sắc nắng, cho nhoà áo ai
Gió vô tình khẽ thở dài
Xót hương cốm
Thoảng sau vai học trò.

Mùa thu
Nặng trĩu âu lo
Vài tin bão ghé chuyến đò thời gian
Cúi xin hai chữ: Bình an
Về bên hoa sữa
Nồng nàn lối quen!

(Nguồn: TC VNNB 256-10/2021)

Bài viết khác