Thứ bảy, 02/03/2024

Lỡ thương nhau rồi, người ơi!

Thứ năm, 27/04/2023

DUY ANH
(Viết cho người trên mây)

Khâu Vai em đến lạc mùa

Sơn nguyên nắng gió cho vừa nhớ thương

Dập dìu hoa cỏ lên hương

Sáo ai dìu dặt vít vương tháng ngày

Nắng soi bóng núi đổ dài

Mình em riêng với mình ai gọi tìm

Lỡ thương nhau nên lặng im

Chàng Ba... nàng Út... nỗi niềm... người ơi!

Đá buồn nên đổ mồ hôi

Tại mình đã lỡ thương người trên mây...

(Nguồn: TC VNNB 279-4/2023)

 

Bài viết khác