Thứ ba, 05/12/2023

Lộc xuân

Thứ tư, 16/02/2022

Thơ của DIỆU THOA 

Sớm nay ra đền xin chữ
“Cát tường” đỏ thắm sư trao
Nâng niu nét vàng Thượng Tọa
Bình an, phước lộc dồi dào?

Nam mô … cầu xin sức khỏe
Bình an, mưa thuận gió hòa
Bốn phương đợi chờ may mắn
Điềm lành tiếp ứng trổ hoa

Già trẻ, lạ quen, nam nữ …
Chắp tay khấn nguyện, thỉnh cầu
Ra về người người hoan hỉ
Nhà nhà phúc ấm dài lâu

Nếp xưa lưu truyền mãi mãi
Ông đồ khăn xếp, áo the
Ban chữ Thánh Hiền linh ứng
Vàng son đâu dễ phai nhòe

Nam mô … tốt đời đẹp đạo
Lòng lành Thượng Tọa ban khen
Chữ cho khắp đều cao thấp
Chẳng phân ngôi thứ sang hèn

Nam mô … từ bi hỉ xả
Đền thiêng ấm áp nhân quần
Trao nhau nụ cười, ánh mắt
Nghe lòng tí tách lộc xuân!

(Nguồn: TC VNNB 261-02/2022)

 

 

Bài viết khác