Thứ hai, 11/12/2023

Lời Bác còn đây

Thứ tư, 05/06/2019

NGUYỄN KHẮC THIỆU

Mới ngày nào mà đã năm mươi năm

Thời gian đi nhưng lời còn đó

Di chúc của Người sáng ngời trang sử

Ngàn vạn năm sau – Lời Bác còn đây.

 

Còn ai nữa trên cuộc đời này

Vì muộn mằn, chưa có lần gặp Bác

Thì về đây, đọc lời Di chúc

Của Bác Hồ mãi mãi bên ta.

 

Ý của Người sâu sắc thiết tha

Việc đầu tiên khuyên từ trong Đảng

Đưa đất nước đi trên con đường sáng

Có sữa cho em thơ, áo ấm cụ già

 

Mong ước cuối cùng trước lúc đi xa

Đến ngày nay non sông đất nước

Liền một dải không còn chia cắt

Mong ước cuối cùng đã trọn vẹn Bác ơi!

 

Cả đất nước cờ đỏ rợp trời

Từ Cà Mau đến địa đầu Lũng Cú

Năm mươi tư dân tộc kết thành đội ngũ

Bài kết đoàn tay nắm chặt tay

 

Bài viết khác