Thứ hai, 11/12/2023

Lòng dân thấm đẫm lời Người

Thứ hai, 13/09/2021

Thơ của ĐẶNG ÁI THI 

Thể trạng hao gầy - cơm làm thuốc
Bệnh nền mạn tính - thuốc sau cơm
Cao niên nêu sáng gương đời
Tuổi xanh nâng bước trước người vì Dân
Bình yên hòa nhập xa gần
Dịch loang - nghiêm lệnh khẩu vần “5 K”!...

Vén mây - trời bấm đèn pha
Soi Dân trăm trứng thương ca “Nối vòng”(1)
Nhắm vào đích “Đại thành công”
In sâu lời Bác(2)
Mãi không phai mờ!..

              Ninh Bình, tháng 6/2021

(1) Nhạc phẩm “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cất cao trong ngày vui đại thắng; (2) “Đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết/ Thành công - thành công - đại thành công!” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

(Nguồn: TC VNNB 254-8/2021)

 

Bài viết khác