Thứ bảy, 02/03/2024

Mã Yên Sơn

Thứ năm, 20/04/2023

Thơ của VŨ ĐỨC THANH 

Mã Yên Sơn gió thổi

Mặt người hay đá reo

Có cả màu mây trắng

Dắt ngày xưa lên theo

 

Hồn lau trên yên ngựa

Lá gió trập trùng xanh

Chiều dài như đuôi mắt

Không chớp bên cửa thành

 

Thời gian vào lau trắng

Nở bung như phất cờ

Có giọt gì như nắng

Rụng vào tôi bây giờ.

(TC VNNB 279-4/2023)

 

Bài viết khác