Thứ hai, 11/12/2023

Mảnh vườn tôi

Thứ tư, 02/06/2021

BÌNH NGUYÊN 

Nước mắt em tưới xuống mảnh vườn
Tôi lặng lẽ gieo trồng lên kỷ niệm
Bóng cây xòe thức đợi mấy mùa trăng

Bao nhiêu lần bão đến
Những mảnh vỡ đời tôi
Âm ỉ cháy trong em có bao giờ thành tiếng

Em xa rồi
Tôi ở lại vun lên từng sợi bạc
Nhặt úa tàn trên mầu tóc ai rơi.

(Nguồn: TC VNNB 251-5/2021)

Vườn hoa Ninh Phúc               Ảnh: Bình Nguyên

 

Bài viết khác