Thứ hai, 11/12/2023

Mầu thời gian

Thứ ba, 12/03/2019

 LÊ CÔNG

Cố đô
tiếng em hòa tiếng gió
nhớ về nghìn thu…

Ta như mơ
giữa nguy nga cung điện
lồng lộng bóng Đế Vương
thiếu thời là mục đồng
khai sinh Cồ Việt hùng vĩ
Những cuộc thiết triều
      lập quyết sách
          bình quốc nội
             dẹp ngoại xâm
                 chọn người kế vị…

Dấu xưa
một thiên tình sử
một sự hy sinh - bất tử
một ông vua đi tịch điền  
          thay những cuộc dạo chơi
Nhắc tôi
đóng cửa bắc, ngăn gió mùa giá rét…

trời trắng biếc cờ lau
Hoa Lư nghìn xưa
nay rực sắc mầu.

Bài viết khác