Thứ hai, 11/12/2023

Miền bông lau

Thứ tư, 08/04/2020

LÊ HƯỜNG 

Đường lên
Trăm bậc Mã Yên
Lãng du
Mắt chạm trắng miền bông lau
Vua cầm cương ngựa đi đâu
Hoàng bào
Thấp thoáng nhuốm màu dân gian?

Hoa Lư
Đá núi ngút ngàn
Đền đài
In dấu sau làn mây bay
Kinh thành
Như vẫn còn đây
Bóng cờ Đại Việt còn bay
Ngang trời...

Đồng vàng
Lúa trỗ bời bời
Nơi nào 
Áo vải Vua ngồi bên dân
Cùng bàn việc nước việc quân
Cùng đi cày ruộng
Cùng ăn dưa cà?

Rằng xa
Thì thật là xa
Ngàn năm
Chớp mắt vèo qua vương quyền
Chuyện xưa
Dân dã lưu truyền
Cháu con
Vái lạy Người miền hư vô!

 

Bài viết khác