Thứ bảy, 02/03/2024

Một năm

Thứ sáu, 02/12/2022

Thơ của BÌNH NGUYÊN 

Xuân sang lại tiễn tuổi mình
Nẻo về cát bụi trần tình với ai
Con đường từng tuổi đang phai
Gió sương gậm nhấm mười hai tháng đời

Một mai ném lại bên trời
Bao nhiêu gom nhặt rã rời bấy lâu
Một mai còn vết thương đau
Chìm trong gom nhặt ai khâu chẳng lành

Năm xô dạt tháng chòng chành
Qua bao kiếp nạn mà thành đời ta
Cái còn cất giấu hôm qua
Một mai liệu có phơi ra ngoài đời

Một mai ngửa mặt nhìn trời
Còn đâu nước mắt khóc người mai sau.

                                      12/2011

Bài viết khác