Thứ hai, 11/12/2023

Một nhà báo lớn

Chủ nhật, 21/06/2020

NGUYỄN HỮU VĂN 

Có một nhà báo lớn
Đi khắp bốn phương trời
Để tìm đường cứu nước
Tìm con chữ sáng soi

Những con chữ của Người
Là những hạt châu ngọc
Những bài viết của Người
Nhằm diệt quân xâm lược.

Một siêu nhân như thế
Nhưng lại rất gần dân
Luôn coi trọng báo chí
Là vũ khí tinh thần

Ôi! Bác Hồ Chí Minh
Chính là nhà báo lớn
Vĩ nhân mà khiêm tốn
Suốt đời vì nhân dân.

(VNNB239/6-2020)

 

Bài viết khác