Thứ hai, 11/12/2023

Một sớm xuân

Thứ ba, 12/03/2019

TRƯƠNG MINH PHỐ

Giăng mắc chi cho nỗi nhớ đong đầy
Chiếc lá úa ngả mình lên mặt đất
Cái áo mỏng che làn sương lạnh ngắt
Hưng hửng trời dưới ấy non tơ.

 

Bài viết khác