Thứ ba, 05/12/2023

Mùa xuân nhớ anh hùng áo vải

Thứ hai, 01/04/2019

BÙI THỊ NHÀI

 

Xuân đi qua đèo Tam Điệp

Đào đang ươm nụ xanh mềm

Hẹn mùa cánh đơn nhị kép

Rì rầm chuyển nhựa bao đêm.

 

Chiến bào lồng lộng hiên ngang

Nhuộm thắm rừng đào Tam Điệp

Quán Cháo chiều ba mươi Tết

Rực hồng bếp lửa nuôi quân.

 

Lối về qua ải Cửu Chân

Nhớ người anh hùng áo vải

Giữ nước hồn quê muôn tuổi

Mạch nguồn sáng cả mùa xuân.

Bài viết khác