Thứ hai, 11/12/2023

Người công dân vĩ đại

Thứ sáu, 04/10/2019

ĐINH HỮU NIÊN

 

 

Cùng chiếc gậy tầm vông
Lớn lên trong đạn lửa
Ba mươi năm màu cờ đỏ
Đất nước trọn niềm vui
Không về trời
Người ở lại dương thế
Với non sông Tổ quốc Việt Nam.

Hành tinh này
Chỉ có một vầng trăng,
Hành tinh này chỉ có một mặt trời
Mặt trời trong lăng
Vầng trăng trong lăng
Ngày và đêm
Sáng soi hình chữ S.

Tự hào sao
Ở một đất nước
Có một công dân
Không là Thánh
Chỉ là Người
Mãi mãi sáng ngời
Cả dân tộc gọi tên Người
Là Bác.

 

 

Bài viết khác