Thứ hai, 11/12/2023

Nguyện cầu

Thứ ba, 12/03/2019

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Mong mưa sao chẳng thấy mưa
Bà tôi ra góc vườn trưa lập đàn

Xin trời nổi trận gió hàn
Cành cau nguội tiếng ve khan từng hồi

Xin trời mưa một lần thôi
Vườn trong tiếng hót chìa vôi lại đầy

Cho hồn hoa lá cỏ cây
Uống mềm sợi nắng hắt tây gió Lào

Thế rồi mưa xuống lao xao
Mướp cà dưa mía cồn cào ngậm xanh

Quả roi chín mọng đầu cành
Bà tôi ra hái để dành thắp hương

Cho người xưa ở chiến trường
Dịu tan cơn khát trên đường hành quân.

Bài viết khác