Thứ hai, 26/02/2024

Nhà thơ Lâm Xuân Vi

Thứ hai, 20/04/2020

nhà thơ Lâm Xuân Vi

Nhà thơ Lâm Xuân Vi

Ngày sinh: ngày 21 tháng 11 năm 1942

Quê quán:  Tuỳ Hối, Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình

Nơi cư trú: 96A Lê Hồng Phong, Vân Giang, thành phố Ninh Bình

Trình độ chuyên môn : kỹ sư thuỷ lợi

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

Uỷ viên ban chấp hành Hội văn học nghệ thuật Ninh Bình

 

Tác phẩm chính đã xuất bản

Về kịch bản sân khấu:

 

Về thơ:

Đã xuất bản 10 tập thơ :

1988 : Mưa nắng sông quê

1989: Nắng ngày xa

1993: Muộn mằn

1994 : Trăng riêng ;

1997 : Lời cỏ may

2000 : Lục bát đi tìm ;

2001 : Sau phía cơn mưa

2003: Nẻo vòng tìm yêu;

2005: Chầm chậm sang thu;

2008: Tuyển tập thơ.

2016:  Phúc nhà

----------

 

Giải thưởng văn học:

Giải nhì thơ Hà Nam Ninh (1987 – 1988)

Giải A thơ Ninh Bình năm1995 ;

giải A văn học Trương Hán Siêu lần thứ nhất (1992 – 1996); Với tập Trăng   riêng.

Giải chính thức của UB TQLHCHVHNT Việt Nam năm 1997 Với tập Lời cỏ may;

Giải A văn học Trương Hán Siêu lần thứ 2 (1997 – 2001) Với tập Lời cỏ may ;

Giải chính thức của UBTQLHCHVHNT Việt Nam năm 2002 Với tập Sau phía cơn mưa.

Giải A văn học Trương Hán Siêu lần 3 (2002 - 2006) Với tập Sau phía cơn mưa.

---------------

Trích dẫn một số tác phẩm tiêu biểu:

 

Bài viết khác