Thứ hai, 11/12/2023

Nhớ Bác đọc Tuyên ngôn

Thứ sáu, 04/10/2019

BÙI VĂN HIÊN 

Từ Nhà Rồng Bác đã ra đi
Bốn biển năm châu để "tìm hình của nước"
Ba mươi tư năm chỉ một điều mong ước:
Dân ấm no, nước độc lập hòa bình.

Một chiều thu nắng dịu Ba Đình
Giữa biển người cờ hoa tràn ngập
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
Tiếng của Người vang vọng non sông…

"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"
Ôi lời Bác ấm nồng thân thiết
Bác và dân không có gì cách biệt
Một tấm lòng nhân ái bao la.

Người khai sinh nền dân chủ cộng hòa
Cho ta được tự do, bình đẳng
Nghe lời Bác vững niềm tin tất thắng
Trong hai cuộc chiến tranh, trong xây dựng hòa bình.

Bác Hồ ơi đất nước đã hồi sinh
Hội nhập bang giao với bạn bè thế giới
Vẫn vững vàng trên con đường đổi mới
Mùa thu về, nhớ Bác đọc Tuyên ngôn.

Bài viết khác