Thứ bảy, 02/03/2024

Những ngôi nhà tỏa hương

Thứ hai, 10/10/2022

Thơ của BÌNH NGUYÊN 

Theo hương thơm tôi đến cánh rừng
Dưới gốc cây những ngôi nhà tỏa hương ngây ngất

Lối sỏi dẫn tôi đến ngôi nhà dưới tán bồ đề
Bỗng có âm thanh như nói rằng tôi chưa có lá

Theo làn hoa tôi đến ngôi nhà dưới vầng cây đang tươi căng sức trẻ
Lại âm thanh như nói đây không phải là nơi của cái tuổi đã già

Ôi những loài cây những ngôi nhà
Cứ khuất nhau trong những tầng màu xanh màu rêu màu đất

Tôi lại đến ngôi nhà có nhiều âm thanh
Mới biết nơi không phải dành cho người không biết hát…

Cánh rừng trong hương thơm ngào ngạt
Tôi mở mắt tan mơ
Không kịp nhận ra hương của mùa màng bọc kén lấy tôi
Bỗng gặp bàn tay gầy guộc của mẹ già đang nhặt rơm bên chổi.

Bài viết khác