Thứ hai, 11/12/2023

Niềm tin

Thứ ba, 05/01/2021

THANH THẢN 

Với nhiệm vụ anh vui say hăng hái

Với bà con thắm nghĩa vẹn tình

Sống cao đẹp tâm hồn trong sáng

Vì nhân dân phục vụ quên mình

 

Tháng ngày vui đầu tầu gương mẫu

Khó khăn gian khổ chẳng ngại ngần

Xóa đói giảm nghèo xây hạnh phúc

Quê nhà đẹp mãi những mùa xuân

 

Quê hương ơi! – Anh người con ưu tú

Cần, kiệm, hiếu, trung tỏa sáng ngời

Lá phiếu trong tay niềm tin son sắt

“Chọn mặt gửi vàng” phơi phới niềm tin.

 

(Nguồn: TC VNNB 245+246/12-2020)

Bài viết khác