Thứ hai, 11/12/2023

Phỏng lời xưa

Thứ năm, 16/01/2020

VŨ ĐỨC THANH

Đường càng đi càng xa
Càng thấy nhiều góc khuất
Dẫu bão người! – trong ta
Trái tim yêu rất thật
Phóng sâu vào lòng đất
Rễ nuôi cây nuôi hoa
Biết bao điều sâu xa
Nghiệm ra từ góc khuất
Đường đời hiểm trở thật
Lòng người như vực sâu
Khen đấy để mà đau
Con ruồi chết vì mật
Thuốc đắng thì giã tật
Lời mẹ mắng lớn mau
Nét thần kỳ bể dâu
Vuốt bụng rốn gần nhất
… xin gửi vào trang sách
Làm trăng theo trên đầu.

 

Bài viết khác