Thứ hai, 11/12/2023

Quê

Thứ năm, 06/02/2020

BÌNH NGUYÊN 

Lớn lên lá rách bọc lành.

Ở đó đã khởi đầu
Đi đâu cũng chọn về kết thúc

Ở đó thơm lừng bờ cỏ
Nơi mái nhà xệ xuống bên sông
Nơi mẹ khát có một mùa gặt mẩy
Nơi giấc mơ bà ta đang cất ngoài đồng

Ở đó bầm trong cuống gió mùa 
Hoa sen làng rút ruột thơm lên bấc
Một cành sen này ngã
Một cành sen khác lại dâng lên

Ở đó nơi có đôi mắt thầm dõi bóng
Có bước đợi về ngóng trông nhau...

 

 

Bài viết khác