Thứ hai, 11/12/2023

Sóng chờm

Thứ năm, 11/06/2020

ĐẶNG ÁI THI 

Rước con về làm dâu
Con cho nhà cháu nội
Hai viên ngọc ghép tranh
lên tường hoa xã hội

Cháu gái ông hay hát
Lấp lánh ánh vòm xoan
Cháu trai chăm luyện đàn
mười ngón tuôn suối nhạc(1)

Mẹ cháu trau ngọn bút
Tựa thơ ông “vài lời”(2)
Chưng cất những trang đời
Trổ mượt chồi tâm tưởng

Một tay lên bài giảng
một tay viết bình văn
Tỷ mẩn từng sợi ăn
Ân cần trao nhẽ ở

Qua khúc sông bồi lở
Thuyền chở hạc lên cao
vui “đứng mũi chịu sào”
Một niềm son ấp ủ

Gần chạm bờ Tiên Tổ
Ông ngoái nhìn cháu con
Cầu hai chữ vuông tròn
Sóng sau chờm sóng trước.

                         Tết Canh Tý 2020

(1): Giải nhất biểu diễn piano cuộc thi Tìm kiếm tài năng trẻ của tỉnh

(2): Lời giới thiệu tập thơ “An nhiên thì thầm” in năm 2019

(Nguồn: VNNB238/5-2020)

Ảnh minh họa: Internet

Bài viết khác