Thứ hai, 11/12/2023

Thầy của muôn đời

Thứ ba, 19/11/2019

NGUYỄN KHẮC THIỆU 

Cây bồ đề đã hàng trăm năm tuổi
Sinh cùng thời Quốc Tử Giám dựng xây
Từng chứng kiến nghìn nghìn sỹ tử
Về đây dự thi, bút lực tràn đầy...

Những Trạng Nguyên, Bảng Nhãn về đây
Học những thầy trí như núi mà tình hiền như đất
Đạo học thật và thanh danh cũng thật
Chẳng một ai lấy bằng cấp đánh bóng mình

Đất nước ơi có được hiển vinh
Từ cha ông dạy "nên thầy nên thợ"
Đến hôm nay truyền lại cho cháu con ta đó
Vang suốt chiều dài từ Lũng Cú đến Cà Mau

Những tiến sỹ từng cuốc bẫm cày sâu
Người cầm cày, người ra hải đảo
Kiêu hãnh trước trăm nghìn mắt bão
Vẫn hiền lành như ngọn bút trên tay.

"Vạn thế sư biểu"*  là thế - Là đây!

------------

* Trong khán thờ Chu Văn An ở Quốc Tử Giám có bức đại tự "Vạn thế sư biểu" có nghĩa là thầy của muôn đời.

Bài viết khác