Thứ ba, 05/12/2023

Thăm chùa Bích Động

Thứ tư, 29/09/2021

Thơ của HÀ KIM QUY

Một ngày mây trốn đi đâu mất
Chỉ còn vòm xanh núi với cây
Chuông chùa thong thả rơi từng nhịp 
Mà nghiêng ngói phủ lớp rêu dầy.

Từng bậc đá mòn lên Chùa Thượng
Hoa thơm vấn vít bước người đi,
Nam Thiên Đệ Nhị thâm nghiêm quá
Lạc kiếp ta bà, cõi từ bi.

Người cũng thiền theo gió với cây,
An nhiên, tĩnh lặng giữa ban ngày.
Bích Động ngàn năm hồn sông núi
Hỏi người xa khuất có còn đây?

Vịn vào câu kinh theo sườn dốc
Tìm những dòng bia gặp Người Xưa
Khắc in non nước thiêng hồn đá
Ta gặp lại Ta trong cõi mơ.

Minh họa.                          Ảnh của XUÂN LÂM

(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)

Bài viết khác