Thứ hai, 11/12/2023

Tháng Giêng

Thứ năm, 16/05/2019

BÙI HUYỀN TƯƠNG

 

 

 

                   Tháng Giêng…

Vâng. Tháng Giêng mà!

 

Người đi trẩy hội

Em qua bến tình

Và em lúng liếng mắt xinh

Dung dăng đầu ngõ

Bóng hình dung dăng

 

Chị ngồi

Tựa cửa bóng trăng

Thẫn thờ

Ngắm phía tuổi Hằng

Thêm xa

 

Ta ngồi

Thầm nhớ mẹ ta

Mùng ba vừa hết mẹ ra lại đồng

Long tong mấy vạt cải ngồng

Mẹ gieo mùa mới nối vòng áo cơm

Mẹ gom nắng dệt cánh buồm

Cho đàn con.

Mẹ sớm hôm nguyện cầu

 

Thế mà qua cuộc bể dâu

Cơn mưa dắt mẹ về đâu

Hỡi trời!

 

Tháng Giêng ngắm giọt mưa rơi

Kìa ai dâng mẹ…cùng lời thảo thơm!

Bài viết khác