Thứ ba, 05/12/2023

Thanh minh trong đại dịch Covid-19

Thứ ba, 28/04/2020

LÂM XUÂN VI

Thanh minh giữa ngày đại dịch
Cỗ dâng Tiên Tổ tại nhà
Một tuần sau anh chị cả
Mộ phần cung kính quê xa

Thanh minh dẫu trong đại dịch
Khó khăn bất trắc khôn lường
Vẫn đúng tình nhà non nước
Giữ trọn lễ tiết vinh sương. (*)
 (*): Tròn đạo lý lễ cung kính Tiên tổ trong tiết tháng 3.

                        Nguồn:VNNB Số 237, tháng 4/2020

Tranh minh họa: Internet

Bài viết khác