Thứ ba, 05/12/2023

Thiên Di chúc

Thứ sáu, 04/10/2019

LÂM XUÂN VI 

 

 

Năm năm Người viết thiên Di chúc
Từ tinh hoa dân tộc ngàn năm
Vốn kim cổ Đông Tây sống động
Tình thương dân yêu nước tận lòng

Di chúc - áng hùng văn trác Việt
Có máu xương tiên liệt ngàn đời
Đã hòa cùng khí thiêng sông núi
Tự mạch nguồn linh hướng sinh sôi

Đời nối đời cháu con gìn giữ
Học làm theo "nghìn chữ" ngời ngời*
Giàu khát vọng Việt Nam vươn tới
"Thiên đường" tròn "mười chữ" Bác ơi! **

  Kỷ niêm 50 năm ngày công bố bản Di chúc của Bác

                          Ngày 05/9/1969 - 05/9 2019

* Bản Di chúc có 1000 từ
** Mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam:
Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh

 

Bài viết khác