Thứ ba, 05/12/2023

Thơ “mất mùa”

Thứ tư, 13/10/2021

Thơ của HOÀNG LỢI

Thơ
“Còm nhom” ý tứ
Xộc xệch
Áo quần văn chương

Thơ
Thâm mặt
Tím người
Vì câu chữ
Lặng im  thân phận!

Ngoài kia
Gió “Lẩy Kiều”
Tha thiết
Âm điệu Thúy Vân

Thơ
Dửng dưng
Bâng khuâng bằng trắc
Dấu phẩy lạnh lùng
Dấu ba chấm lửng lơ.

(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)

 

Bài viết khác