Thứ hai, 11/12/2023

Tiếng cồng

Thứ ba, 12/03/2019

VŨ THÀNH

Nghe tiếng cồng lòng em như có lửa
Nơi ấy có người ngóng em bên vòng múa
Thảng thốt tiếng nai lạc bạn trong đêm
Chỉ có tiếng cồng nhanh nhất tìm em

Tiếng cồng rung mắt mẹ đăm chiêu
Lại một bạn già về cùng tiên tổ
Cũng tiếng cồng lòng ông bừng nhớ
Kỷ niệm một thời dân bản tiễn ông đi

Người quê tôi hiểu cồng đang nói gì
Ơi tiếng cồng hồn quê muôn thuở
Như cái khóa cửa rừng đóng, mở
Người đi xa có nhớ tiếng cồng?

Bài viết khác