Thứ hai, 11/12/2023

Tiếng Việt

Thứ năm, 25/11/2021

Thơ của TRƯƠNG QUANG THỨ

Từ thuở hồng hoang tổ tiên ta mở cõi
Tiếng Việt thân thương cùng đất nước song hành
Mũi tên thành Cổ Loa, hình trống đồng Ngọc Lũ
Tạo nên hồn Lạc Việt thật oai linh

Cáo bình Ngô, thiên hùng binh mạnh mẽ
Thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du mang giá trị vĩnh hằng
Lời Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn Độc lập”
Cả dân tộc kiên cường đánh bại giặc xâm lăng

Tiếng Việt ngàn năm thiêng liêng là tiếng Mẹ
Tiếng người mình yêu trong sáng đậm đà
Khúc dân ca ân tình, lời ru dịu ngọt
Luôn nồng nàn da diết mãi trong ta

Ta đi khắp rộng dài đất nước
Đâu cũng yêu thương lời thăm hỏi ân cần
Tiếng Việt ngàn năm vẫn luôn tươi trẻ mãi
Ươm lộc nảy chồi thức dậy áng thơ ngân…

(Nguồn: TC VNNB 256-10/2021)

 

Bài viết khác