Thứ hai, 11/12/2023

Trên Quảng trường Hồ Chí Minh

Thứ năm, 22/10/2020

VĂN THANH 

Mùa thu trên Quảng trường Hồ Chí Minh
Cờ tung bay giữa thành Vinh - quê Bác
Trời cao xanh, nước sông Lam trong mát
Nghe ngọt ngào như câu hát đò đưa.

Non nước này đẹp tựa nghìn xưa
Tên tuổi Việt Nam gắn liền tên của Bác
Hội nhập bang giao nhưng lòng dân luôn ghi tạc
Công ơn Người như trời biển bao la.

Bác trở về đất mẹ, quê cha
Dạy bảo cháu con biết vì dân vì nước
Cán bộ, đảng viên phải đi đầu đứng trước
"Chí công vô tư, liêm chính kiệm cần".

Suốt cả cuộc đời bảy mươi chín mùa xuân
Với quê hương vẫn tình cao nghĩa nặng
Đi trên Quảng trường giữa mùa thu cách mạng
Thấy dáng Người đang tỏa rạng mai sau.

Bài viết khác