Thứ hai, 11/12/2023

Trong nắng chiều

Thứ ba, 13/07/2021

TÂM AN 

Ngồi nhìn bóng chiều nghiêng
Liêu xiêu hoàng hôn vắng
Lá rơi trong thinh lặng
Ngỡ lòng mình bình yên!

Những kỷ niệm không tên
Chợt ào về giục giã
Cơn gió nào rất lạ
Thổi hoài trong nhớ nhung...

Chiều đi trong mông lung
Giọt buồn rơi quạnh quẽ
Vầng mây nào cô lẻ
Lang thang đi cùng chiều?

(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)

Bài viết khác