Thứ hai, 11/12/2023

Vàng lộng "Nguyên tiêu" (*)

Thứ hai, 14/02/2022

Thơ của ĐẶNG ÁI THI

Trăng ngự bóng Người xuống “việc quân”

Vàng au lồng lộng nước, trời xuân

Thuyền khuya cưỡi sóng gieo vần thắng

Đầy ắp Nguyên Tiêu - Tứ tuyệt Thần...
 

(*)“Nguyên tiêu”: đề thơ của Bác trong ngày Rằm tháng giêng năm 1948

(Nguồn: TC VNNB 261-02/2022)

 

Bài viết khác