Thứ ba, 05/12/2023

Về hội Đinh Lê

Thứ tư, 01/06/2022

Thơ của ĐINH HỮU NIÊN

Tháng ba, mùng mười âm lịch
Cùng em về hội Định Lê
Mây như sương phủ lên màu trầm tích
Người nối người hun hút giữa ngàn lau.

Hoa lau trắng
Bạt ngàn hoa lau trắng
Trắng núi đồi, trắng cả trời quê
Mây lãng đãng chẳng vội về với biển
Làm ô che cho mảnh đất cố đô.

Đâu đây như còn rộn tiếng quân reo hò
Dưới ngọn cờ trận mạc
Cõi bờ yên sáng tên người dẹp loạn
Xưng Đế lên Vương rực rỡ cõi trời Nam.

Hoa Lư,
Hoa Lư
Qua hơn ngàn năm
Lịch sử tạc vào sắc đá
Có Thăng Long cất cánh rồng bay.

Theo dòng người về lễ hội hôm nay
Thắp nén tâm hương nhớ người đã khuất
Thêm tự hào tên Người, tên Đất
Muôn ngàn sau không chút phai mờ.

(Nguồn: TC VNNB 265-5/2022)

Bài viết khác