Thứ hai, 11/12/2023

Vẹn toàn hai chữ Việt Nam

Thứ năm, 02/05/2019

 NGUYỄN KHẮC THIỆU

Ta trở về một nghìn năm

Mùa xuân này với Trường Yên - đất cổ

Dù thành quách, lâu đài không còn đủ

Vẫn vẹn toàn một vùng đất Hoa Lư.

 

Khi vua Lý viết "Chiếu dời đô"

Non nước này bước sang trang sử mới

Hồn dân Việt vẫn không hề thay đổi

Thái Bình, Thiên Phúc hay Thuận Thiên.

 

Rời Hoa Lư cập bến Thăng Long

Là hợp với trái tim Tổ quốc

Tiếng loa truyền mỗi khi có giặc

Dân tụ về từ Nam - Bắc - Tây - Đông.

 

Cách xa ta ngày ấy đã nghìn năm

Mà hình như vua Lý nhìn thấy trước

Khi Rồng vàng bay lên báo tin vui có được

Con cháu đời đời sẽ kế bước cha ông.

 

Nghìn năm qua nòi giống Tiên - Rồng

Trước vẫn thế và rồi đây vẫn thế

Vẫn huyết thống đồng bào - cha mẹ

Để hôm nay ta gọi đất nước ơi!

 

Cờ Tổ quốc rợp đỏ bầu trời

Phần phật bay trên dáng hình chữ S

Năm mươi tư dân tộc vẫn hiện lên rõ nét

Chữ vẹn toàn hai tiếng: Việt Nam.

Bài viết khác