Thứ hai, 11/12/2023

Xuân tìm lại

Thứ ba, 12/03/2019

 BÙI HỒNG

Anh giấu mùa xuân ở đâu
Con đường em qua chẳng thấy?
Chỉ nắng chói chang là vậy
Hoe hoe mắt phượng khóc ròng

Nụ cười, anh còn giữ không?
Tháng năm trôi… em đợi mãi
Lẽ nào anh quên gửi lại?
Đêm thâu vời vợi khôn cùng…

Lời yêu ảo ảnh hư không
Khao khát ngày xanh vụn vỡ
Nỡ quên một thời nhức nhớ
Hẹn thề sương khói mong manh…

Đôi mắt xuân thì biếc xanh
Tiếng cười trong veo thuở ấy
Anh đừng giấu em mãi vậy
Cho em trở lại là mình…

Bài viết khác