Thứ năm, 30/11/2023

Kế hoạch Tổ chức Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023

Thứ sáu, 20/10/2023

Ngày 12 tháng 10 năm 2023 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc Tổ chức Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023

 (Xem chi tiết Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 12/10/2023)

http://vannghe.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/2023/thang_10/k%C3%AA_ho%E1%BA%A1ch_fesstival_ninh_binh.pdf

Bài viết khác