Thứ năm, 30/11/2023

Thể lệ Cuộc thi Ảnh đẹp Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ năm, 19/10/2023

- Cuộc thi nhằm truyền thông rộng rãi, lưu giữ hình ảnh đẹp về cảnh quan, không gian nông thôn, những khoảnh khắc, hoạt động của con người và thiên nhiên nông thôn góp phần truyền cảm hứng, niềm tin, sự gắn kết cộng đồng và người dân ở nông thôn, lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH ĐẸP NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH BÌNH 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

1. Mục đích

- Cuộc thi nhằm truyền thông rộng rãi, lưu giữ hình ảnh đẹp về cảnh quan, không gian nông thôn, những khoảnh khắc, hoạt động của con người và thiên nhiên nông thôn góp phần truyền cảm hứng, niềm tin, sự gắn kết cộng đồng và người dân ở nông thôn, lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Thu thập hình ảnh minh họa kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh phục vụ hồ sơ đề nghị xét công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông mới.

2. Yêu cầu

- Thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân nhằm tuyên truyền, phản ánh sinh động những kết quả, các làm hay, sáng tạo, những mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Có sự phối hợp tốt giữa các ngành, các cơ quan chuyên môn, để đảm bảo tính khách quan, công bằng, thiết thực, hiệu quả của Cuộc thi cũng như chất lượng các tác phẩm tham dự Cuộc thi.

- Các tác phẩm tham gia Cuộc thi đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác tuyên  truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả, bền  vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong tỉnh.

 II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng tham gia

Các nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi.

2. Chủ đề Cuộc thi: “ Anh đẹp nông thôn mới tỉnh Ninh Bình”.

3. Nội dung chủ đề Cuộc thi

Các tác phẩm dự thi là ảnh được chụp tại tỉnh Ninh Bình, tập trung vào các nội dung sau:

- Các hoạt động trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ở các địa phương trong tỉnh.

- Những khoảnh khắc đẹp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hoạt động của các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; hình ảnh về những cách làm hay, sáng tạo, mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới; hình ảnh về cảnh sắc nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Những kết quả, kết quả triển khai thực hiện, thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trên các lĩnh vực: xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn; phát triển văn hóa – xã hội; bảo vệ môi trường; công tác an ninh quốc phòng và giữ gìn an ninh trật tự xã hội nông thôn; các hoạt động của chính quyền cơ sở, của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; các hoạt động trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực tại nông thôn…

4. Hình thức và thời gian nhận ảnh tham gia Cuộc thi

- Tác giả gửi ảnh dự thi vào Website của Cuộc thi: http: anhdepnongthonmoi.ninhbinh.gov.vn.

- Thời gian nhận ảnh tham gia Cuộc thi: từ thời điểm phát động cuộc thi đến 15/12/2023.

5. Quy định về tác phẩm dự thi

5.1. Quy định chung

5.1.1. Tác phẩm ảnh cần bám sát nội dung, chủ đề Cuộc thi. Nội dung phản ánh không được trái với thuần phong, mỹ tục, không đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, không vi phạm các quy định của pháp luật.

5.1.2. Các tác phẩm ảnh tham gia Cuộc thi do chính tác giả chụp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, khuyến khích các tác phẩm ảnh dự thi là ảnh mới.

5.1.3. Những tác phẩm đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi ảnh cấp quốc gia và khu vực do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các cơ quan của Trung ương, tỉnh Ninh Bình tổ chức và các tác phẩm đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế không tham gia dự thi.

5.1.4. Ban Tổ chức khuyến khích tác giả có tác phẩm phản ánh về nông nghiệp, nông thôn, nông dân tỉnh Ninh Bình đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi nhiếp ảnh nêu tại mục 5.1.3 và các tác phẩm ảnh về nông nghiệp, nông thôn, nông dân tỉnh Ninh Bình đã được chọn trưng bày tại các triển lãm ảnh trong và ngoài nước gửi tác phẩm về Ban tổ chức Cuộc thi để Ban Tổ chức lựa chọn trưng bày triển lãm và làm tài liệu ảnh phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Các tác phẩm nêu tại mục này ngoài tên tác phẩm đề nghị tác giả cung cấp thêm thông tin về: tên cuộc thi, cơ quan tổ chức cuộc thi, giải thưởng và năm đạt giải thưởng (nếu là ảnh đã đạt giải), tên triển lãm, cơ quan tổ chức triển lãm, năm tổ chức triển lãm.

5.2. Quy định cụ thể

5.2.1. Tác phẩm tham gia: Các tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng.

- Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.

- Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 - 08 ảnh. Tác giả phải thiết kế, bố cục các ảnh trong bộ ảnh thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích giới thiệu nội dung của bộ ảnh. Nội dung chú thích không quá 100 từ.

- Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

5.2.2. Số lượng tác phẩm gửi dự thi: Mỗi tác giả có quyền gửi tham gia Cuộc thi nhiều nhất 15-20  tác phẩm/1 tác giả (gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 01 tên, 01 địa chỉ cư trú của tác giả gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm họ tên của mình (theo căn cước công dân).

5.2.3. Quy cách tác phẩm dự thi

- Ảnh dự thi dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 5Mb - 8Mb, độ phân giải 300dpi.

- Tác phẩm dự thi được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, truyền thống; không chấp nhận ảnh chắp, ghép (trừ ảnh ghép thuộc thể loại panorama); xử lý kỹ thuật 3 Photoshop hay các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác làm sai lệch hiện thực, làm thay đổi nội dung, tính trung thực và bản chất sự việc trong ảnh.

- Ảnh dự thi không được bo, viền; trên ảnh dự thi không được đề bất kỳ một ký tự, ký hiệu nào của tác giả trên ảnh dự thi (tên, chữ chìm, địa danh, chữ ký,..).

- Thông tin gửi kèm tác phẩm ảnh dự thi gồm: Địa chỉ nơi chụp (gồm: tên xã, phường, thị trấn,; tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; huyện thành phố).

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng

Ban tổ chức Cuộc thi sẽ trao 21 giải thưởng cá nhân cho các tác giả đạt giải Cuộc thi (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng), cụ thể như sau:

- 01 giải nhất:Tiền thưởng 5.000.000 đồng;

- 02 giải nhì: Tiền thưởng cho mỗi giải 3.000.000 đồng;

- 03 giả ba: Tiền thưởng cho mỗi giải 2.000.000 đồng;

- 15 giải khuyến khích:Tiền thưởng cho mỗi giải 1.000.000 đồng.

2. Tác phẩm chọn trưng bày triển lãm và sử dụng cho công tác tuyên truyền

2.1. Tác phẩm chọn trưng bày triển lãm

- Đối với tác phẩm ảnh dự thi: Ban tổ chức dự kiến chọn 71 tác phẩm gồm ảnh đơn và ảnh bộ (bao gồm cả các ảnh đạt giải) để tổ chức trưng bày triển lãm (số lượng các tác phẩm được chọn có thể thay đổi tùy vào số lượng, chất lượng tác phẩm tham gia dự thi).

- Đối với tác phẩm ảnh gửi tham dự triển lãm (nêu tại điểm 5.1.4, mục 5, phần I Thể lệ này): Ban Tổ chức quyết định số lượng cụ thể.

2.2. Tác phẩm chọn để biên soạn tập tài liệu ảnh minh họa kết quả xây dựng nông thôn mới Ninh Bình và làm tài liệu tuyên truyền

Căn cứ tính chất, yêu cầu của tập tài liệu ảnh tuyên truyền Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn các tác phẩm trong số tác phẩm ảnh gửi dự thi, ảnh gửi triển lãm, ảnh đạt giải và ảnh trưng bày triển lãm của cuộc thi này để biên soạn, in ấn tài liệu.

2.3. Nhuận bút tác phẩm

- Tác phẩm được chọn chọn trưng bày triển lãm, được chọn đưa vào tập tài liệu ảnh minh họa kết quả xây dựng nông thôn mới Ninh Bình và làm tài liệu tuyên truyền được hưởng nhuận bút 01 lần với mức tiền nhuận bút là 550.000 đồng/tác phẩm (theo quy định tại khoản 1, điều 8 Nghị định 21/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác).

- Những tác phẩm đã đạt giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tại Cuộc thi này không được được hưởng nhuận bút khi trưng bày triển lãm và đưa tác phẩm vào tập tài liệu ảnh.

IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ, BAN TỔ CHỨC

1. Quyền lợi, trách nhiệm của tác giả

1.1. Quyền lợi của tác giả

- Các tác giả có tác phẩm đạt các giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích của Cuộc thi được trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức.

- Các tác giả có tác phẩm (gửi dự thi không đạt giải và ảnh gửi dự triển lãm) được chọn triển lãm, in tài liệu ảnh tại Cuộc thi được Ban Tổ chức chi trả tiền nhuận ảnh.

1.2. Trách nhiệm của tác giả

- Tác giả thực hiện đúng các quy định tại Thể lệ Cuộc thi và chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan và chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân (từ tiền thưởng, tiền nhuận ảnh triển lãm) theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm.

- Việc tác giả gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi là khẳng định của tác giả về chấp thuận tất cả các nội dung của Thể lệ Cuộc thi.

2. Quyền lợi, trách nhiệm của Ban tổ chức

2.1. Quyền lợi của Ban tổ chức

Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải, tác phẩm được chọn để tổ chức trưng bày triển lãm, in tài liệu ảnh tuyên truyền thuộc phạm vi Cuộc thi này và được quyền sử dụng tác phẩm nêu trên để in sách, tài liệu khác, tổ chức các cuộc trưng bày phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh ngoài phạm vi Cuộc thi này không nhằm mục đích thương mại thì không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

2.2. Trách nhiệm của Ban tổ chức

- Thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký giúp việc và tổ chức cuộc thi đảm bảo khách quan, công bằng, đúng các quy định hiện hành.

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm ảnh tham gia Cuộc thi mà không đạt giải, không được chọn trưng bày triển lãm, không được chọn sử dụng in ấn tài liệu ảnh tuyên truyền về nông thôn mới.

- Ban Tổ chức trao tiền giải thưởng và tiền nhuận ảnh trực tiếp cho tác giả hoặc người được ủy quyền nhận tiền có tác phẩm đạt giải, tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm và tác phẩm được chọn sử dụng in tài liệu ảnh tuyên truyền. Trường hợp tác giả không tham dự lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ gửi tiền thưởng theo quy định và bằng chứng nhận qua đường bưu điện sau khi kết thúc Cuộc thi.

- Ban tổ chức được phép loại ra các tác phẩm vi phạm thể lệ Cuộc thi và hủy bỏ kết quả chấm chọn, thu hồi giải thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) khi phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, vi phạm các quy định tại Thể lệ này và các vi phạm khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định của Ban tổ chức là kết quả chung cuộc.

- Sau khi có kết quả chấm ảnh, Ban tổ chức sẽ thông báo đến tác giả có tác phẩm đạt giải và ảnh được chọn để triển lãm, in tài liệu ảnh tuyên truyền.

- Ban tổ chức có trách nhiệm thực hiện in phóng ảnh của các tác giả có ảnh được trưng bày triển lãm.

3. Về khiếu nại (nếu có)

Tác giả gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi sau thời gian công bố giải thưởng 05 ngày (địa chỉ: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, số 02, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Sau thời gian trên Ban Tổ chức sẽ không giải quyết. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc. Chi phí cho việc giải quyết khiếu nại do tác giả chi trả, số tiền: 1.000.000 đồng/tác phẩm nộp cùng với đơn khiếu nại. Quyết định của Ban tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, kết thúc khiếu nại.

4. Thông tin liên hệ, trao đổi, hỗ trợ

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 02, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại hỗ trợ: 02293.892.896.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI

1. Ban tổ chức tiến hành chấm và chọn ảnh dự thi; Ban tổ chức sẽ công bố kết quả Cuộc thi thi trên Website của Cuộc thi, trang thông tin Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và trên phương tiện thông tin đại chúng khác. Ban tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải cho các cá nhân đạt giải thưởng (dự kiến tháng 12/2023).

2. Người đoạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân để Ban tổ chức Cuộc thi hoàn thiện các thủ tục trao thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp nông thôn mới tỉnh Ninh Bình” năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày công bố trên website Cuộc thi, trang thông tin điện tử Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và phương tiện thông tin đại chúng. Thể lệ Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung bằng văn bản và được Ban tổ chức cập nhật trên trang thông tin điện tử của Văn phòng điều phối nông thôn mới.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “ảnh đẹp nông thôn mới tỉnh Ninh Bình” năm 2023, rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, những công dân yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

BCĐ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG TỈNH NINH BÌNH

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM

Lượt truy cập: 337 - online: 5

Hotline: Mai Vinh: 0263.3700292 - 0918878915 - fb:maivinhdalat

Email: thianhvietnam@gmail.com

 

Nội dung và chủ đề ảnh Cuộc thi “ảnh đẹp nông thôn mới tỉnh Ninh Bình” năm 2023

          1. Chủ đề tác phẩm dự thi

- Các hoạt động trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ở các địa phương trong tỉnh.

- Những khoảnh khắc đẹp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hoạt động của các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; hình ảnh về những cách làm hay, sáng tạo, mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới; hình ảnh về cảnh sắc nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Những hoạt động, kết quả triển khai thực hiện, thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong các lĩnh vực: Xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; phát triển văn hoá-xã hội; bảo vệ môi trường; du lịch nông thôn gắn với làng nghề, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa; công tác an ninh quốc phòng và giữ gìn an ninh trật tự xã hội nông thôn; các hoạt động của chính quyền cơ sở, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; các hoạt động trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và các ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực tại nông thôn…

2. Nội dung tác phẩm phản ảnh tập trung bám sát các nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình:

2.1. Về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn ở các địa phương trong tỉnh.

2.2. Về Cơ sở hạ tầng Kinh tế - Xã hội

Hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế trên các lĩnh vực về giao thông, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư gắn với xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh.

2.3. Về Kinh tế và phát triển sản xuất

Trên các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn: về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản; về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghành nghề dịch vụ; về thu nhập; về giảm nghèo và an sinh xã hội;          về lao động; các mô hình tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

2.4. Về Phát triển Y tế, Văn hóa, Giáo dục  và Bảo vệ môi trường

Đời sống, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội,…; chất lượng cuộc sống về giáo dục,và đào tạo; Y tế;Môi trường và an toàn thực phẩm; Chất lượng môi trường sống; cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

2.5. Về xây dựng hệ thống chính trị và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn

Sự vào cuộc, chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới của hệ thống Chính trị các cấp, các tổ chức đoàn thể Chính trị xã hội; về hành chính công và tiếp cận pháp luật; xây dựng hệ thống Chính trị - An ninh trật tự tại địa phương; các hoạt động của các cấp, ngành và nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội,….

2.6. Sự hài lòng của người dân về kết quả trong xây dựng nông thôn mới

- Sự tham gia hưởng ứng của người dân trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Sự hài lòng, hồ hởi của người dân trong xây dựng và hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Hình ảnh tổ chức các lễ đón nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương.

Bài viết khác