Thứ hai, 04/12/2023

Thông báo Triển lãm Mỹ thuật khu vực II ĐBSH năm 2020

Thứ hai, 27/07/2020

Kính gửi các họa sỹ tỉnh Ninh Bình. 
Đề nghị các họa sỹ có tác phẩm được trưng bày trong danh sách kèm theo nộp tác phẩm về Văn phòng Hội trước ngày 7/8/2020. (Liên hệ ĐC Liêm số 0968 109 903)
Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết khác