Thứ sáu, 01/12/2023
Một số hình ảnh khai hội chùa Bái Đính xuân Canh Tý 2020