Thứ hai, 26/02/2024
Một số hình ảnh khai hội chùa Bái Đính xuân Canh Tý 2020