Thứ tư, 24/07/2024
Một số hình ảnh khai hội chùa Bái Đính xuân Canh Tý 2020