Thứ sáu, 01/12/2023
Một số tác phẩm ảnh tại Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh Ninh Bình 2021