Thứ sáu, 01/12/2023
Một số tác phẩm của hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Ninh Bình