Thứ hai, 26/02/2024
Một số tác phẩm của hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Ninh Bình