Thứ hai, 26/02/2024
Một số tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020