Thứ sáu, 01/12/2023
Một số tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020