Thứ bảy, 13/04/2024
Triển lãm ảnh nghệ thuật "Mùa vàng Tam Cốc - Tràng An 2019"