Thứ sáu, 01/12/2023
Triển lãm ảnh nghệ thuật "Mùa vàng Tam Cốc - Tràng An 2019"