Thứ sáu, 01/12/2023
Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh Ninh Bình 2019