Thứ sáu, 01/12/2023
Triển lãm Nhiếp ảnh Ninh Bình 2020