Chủ nhật, 03/12/2023

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII gồm 48 đồng chí

Thứ tư, 21/10/2020

Chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII đã tiến hành các bước bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình trình bày Đề án nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị; trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu nhân sự được lựa chọn giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII có 49 đồng chí, giảm 2 đồng chí so với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, tương đương 3,92%; tại Đại hội bầu 48 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII đảm bảo đổi mới không dưới 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 49 đồng chí, tại Đại hội bầu 48 đồng chí. Đại hội đã giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khoá XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 để bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                                                                                                                                                                                                             Tin: Bùi Hằng; ảnh: Minh Tuyền

 

 

Bài viết khác