Chủ nhật, 03/12/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Thứ sáu, 05/02/2021

Ngày 5/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị trực tuyến có thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình cùng các đại biểu tham dự tại hơn 150 điểm cầu trong toàn tỉnh. Cùng dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình còn có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các thành viên của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử và Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Ninh Bình

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Ninh Bình - Ảnh Đức Phương (TTXVN)

Tại Hội nghị đã triển khai các nội dung cơ bản, những điểm lớn, quan trọng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đồng thời quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ác cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01 ngày 22/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai Kế hoạch, lịch trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai về Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã phân tích, thảo luận và làm rõ nhiều vấn đề liên quan.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nêu rõ: cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để mọi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; cũng là  để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhân mạnh: Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong năm 2021. Để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy trình, quy định, đồng chí Bí thư đề nghị  các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Về công tác công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó khẩn trương và cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công việc, chương trình theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử phải đảm bảo trình tự các bước, theo đúng các quy định, các mốc thời gian đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Kế hoạch bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia, Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đối với công tác nhân sự, trong quá trình thực hiện, phát huy vai trò lãnh đạo tập trung của các cấp ủy đảng, vừa phải bảo đảm tính dân chủ rộng rãi trong Nhân dân. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo đúng quy định, bảo đảm các tiêu chuẩn theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin và các công tác  đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử.

Trong thời gian tới, việc triển khai công tác bầu cử với khối lượng công việc rất lớn, diễn ra dịp Tết cổ truyền của dân tộc và trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về việc triển khai toàn bộ kế hoạch cuộc bầu cử tại địa phương bảo đảm đúng tiến độ và quy định. Đồng thời từ thực tiễn công tác tổ chức triển khai toàn bộ kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử tại địa phương, xử lý các vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo về Ủy ban Bầu cử tỉnh để được hướng dẫn và giải đáp. Tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn theo ngành dọc, đúng thời điểm, tính chất. Quan tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, đơn vị, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, tập trung các giải pháp phát triển KT-XH; tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính", nhất là tập trung cải cách hành chính; Tập trung nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ.

Với việc thực hiện một số các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, song song với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid -19 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bầu cử, tổ chức năm du lịch quốc gia tại Ninh Bình 2021, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần thực hiện các giải pháp để tập trung tối đa cho phát triển kinh tế xã hội; Tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cùng với Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22 và Đại hội Đảng bộ các cấp để vừa vận dụng, vừa triển khai, cụ thể hóa thong thực tiễn.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, nhất là tập trung cải cách hành chính. Căn cứ vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, đề nghị các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ cần tập trung xây dựng các chương trình, đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đã đề ra như: công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; vấn đề phát triển du lịch, phát triển kinh tế biển Kim Sơn; công tác kiểm tra, giám sát…; Tập trung nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, uy tín đội ngũ cán bộ.

Trước mắt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung Văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần quyết liệt, chủ động, bình tĩnh, không lơ là chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc, tôn giáo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo... bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong dịp diễn ra Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời gian tiếp theo.

Đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến xã thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không sử dụng xe công đi lễ hội và không được đi lễ hội trong giờ hành chính, đảm bảo thực hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ những ngày, tháng đầu của năm và của nhiệm kỳ.

Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

MINH DƯƠNG

Bài viết khác