Chủ nhật, 03/12/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý đối tượng 3.

Thứ tư, 14/04/2021

Ngày 14/4, tại Hội trường Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  đã tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý đối tượng 3. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH TWĐảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Theo kế hoạch,  xuất phát từ thực tiễn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang đặt ra những thách thức chưa từng có tiền lệ và những khó khăn vô cùng to lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Từ đầu năm 2020 đến nay, do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều nước trên thế giới rơi vào suy thoái. Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Chính phủ, sự đồng thuận đoàn kết của nhân dân, chúng ta có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Dịch bệnh trong nước được kiểm soát vững chắc. Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, xuất phát từ nhu cầu cần thiết và thực tiễn của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định việc xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số, là một trong 3 khâu đột phá của tỉnh, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền; phát huy quyền làm chủ của người dân và phục vụ người dân tốt hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thảo luận và thống nhất sẽ ban hành Nghị quyết về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là việc mới và rất khó, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và dành sự đầu tư lớn cả về nhân lực và vật lực để có thể triển khai thành công theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã xác định.

Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định lựa chọn 02 chuyên đề: tác động của Đại dịch Covid-19 đến kinh tế; chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là nội dung bồi dưỡng, cập nhật cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3, đối tượng 4 trong tỉnh trong đợt này.

Tại lớp bồi dưỡng, buổi sáng các học viên được nghe chuyên đề 1:“Tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng” do GS.TS Ngô Quang Minh, giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt; buổi chiều các học viên được nghe chuyên đề 2: “Chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4” do đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt.

Với tình cảm và trách nhiệm, các giảng viên đã truyền đạt, cung cấp cho lớp bồi dưỡng những thông tin mới, mang tính thời sự cao; những kiến thức chuyên sâu, toàn diện và rất bổ ích, mang tính chiến lược về những định hướng, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid 19; việc chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ở chuyên đề 1, GS.TS Ngô Quang Minh đã khái quát những nét cơ bản về tình hình đại dịch COVID - 19 và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam; các phản ứng chính sách của các nền kinh tế lớn, quan điểm và định hướng chính sách của Việt Nam nhằm đối phó với đại dịch. Ở chuyên đề 2, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh và làm rõ khái niệm chuyển đổi số, xu hướng chuyển đổi số trên thế giới, những lợi ích do chuyển đổi số mang lại;  xu hướng bắt kịp công nghệ số ở Việt Nam; đồng thời Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã nêu bật quan điểm, mục tiêu  chuyển đổi số trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Ninh Bình, phân tích rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tỉnh Ninh Bình triển khai trong năm 2021 và đưa ra các giải pháp tầm nhìn chuyển đổi số của tỉnh những năm tiếp theo. 

Trong quá trình học tập các học viên đã thể hiện thái độ nghiêm túc, tiếp thu các nội dung mà giảng viên truyền đạt với tinh thần ý thức, trách nhiệm cao. Nội dung 2 chuyên đề đều vô cùng cần thiết đối với mỗi đồng chí với cương vị là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Các thông tin được truyền đạt đã thực sự rất hữu ích giúp cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo của tỉnh Ninh Bình có thêm kiến thức để vận dụng cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc bổ sung, cập nhật thông tin, kiến thức phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ các cấp là rất quan trọng. Để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, lãnh đạo quản lý trong tỉnh, đề nghị các đồng chí cán bộ lãnh đạo của tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Trên cơ sở những nội dung được lĩnh hội tại lớp bồi dưỡng, đề nghị các đồng chí cán bộ lãnh đạo của tỉnh cần tiếp tục tự nghiên cứu, tìm hiểu, gắn học tập lý luận và kiến thức được cập nhật vào thực tiễn một cách hiệu quả, thiết thực. Cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhât kiến thức theo quy định đối với cán bộ thuộc thẩm quyền của mình; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 đảm bảo thực chất, ưu tiên trước hết là việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ bản chất, tầm quan trọng của chuyển đổi số, có cách tiếp cận linh hoạt, tạo mọi điều kiện cho đổi mới, sáng tạo; xác định rõ lộ trình xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện, tạo nền móng, làm cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội nhưng không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19; quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia, Lễ hội Hoa Lư năm 2021; Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”…

MAI HƯƠNG

Bài viết khác