Chủ nhật, 03/12/2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại năm 2021

Thứ ba, 13/04/2021

Ngày 13/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại năm 2021. Dự và chủ trì lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; các đồng chí lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Văn học -   Nghệ thuật tỉnh; các đồng chí: Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội; Chi cục trưởng Chi cục biển, đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Hải Bình, UVDK BCHTW Đảng, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại,

Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được nghe  chuyên đề “Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về cục diện thế giới, khu vực và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình hiện nay" do đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt.

các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Tuy thời gian ngắn, nhưng các nội dung về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là những nội dung quan trọng, những điểm mới được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã được đồng chí Lê Hải Bình phân tích sâu sắc, dễ hiểu; đồng thời cung cấp nhiều thông tin mới, thiết thực về cục diện thế giới, khu vực với những biến động to lớn, phức tạp, khó dự báo đã giúp cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Ninh Bình có thêm nhiều những thông tin quan trọng, bổ ích trong công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Phát biểu kết luận tại lớp buồi dưỡng, đồng chí Bùi Mai Hoa, UV BTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã chỉ rõ: Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, công tác thông tin đối ngoại trong nước, trong tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới và cần nâng cao chất lượng hoạt động hơn nữa. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị các đồng đại biểu, các cơ quan báo chí tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện triển khai trong thời gian tới:

Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc nội dung chuyên đề được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng, gắn với việc quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; gắn với tình hình cục diện thế giới, khu vực và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, những sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, trọng tâm là năm du lịch quốc gia2021- Hoa Lư- Ninh Bình, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuyên truyền xúc tiến đầu tư; quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Ninh Bình với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về thông tin đối ngoại, đưa tin kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên Báo Ninh Bình điện tử, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố. Đa dạng hóa các phương tiện thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh nhạy, chính xác, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. 

Tăng cường chỉ đạo hưởng ứng, tham gia các Giải báo chí toản quốc do Trung ương phát động, như: giải báo chí về xây dựng Đảng, giải báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí... 

Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội để tuyên truyền định hướng, giải quyết những khó khăn nổi cộm ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo./.

TRUNG KIÊN

Bài viết khác